43. Průzkumná skupina 4.BRN Lomnice

Akce-Plánované

Zde se nacházejí akce na kerých se zúčasníme a akce které plánujeme !!!
KOSOVO

Akce je ve fázi přípravy !!! Doba konání neni ještě určená !!! 
43. Průzkumná jednotka Lomnice